Udnævnelser i Grand Magisterium

Følgende riddere er blevet udnævnt til rang af Vice General Guvernør:

  • H.E. P. Thomas POGGE, KGCHS, tidligere statholder for USA Northern Lieutenancy

  • S.E. le Chev.Gr.Cr. Jean-Pierre Marie de GLUTZ-RUCHTI, tidligere statholder i det schweiz statholderskab

Det er med stolthed og stor glæde at vores medlem H. E. Ambassadør Prof. Dr. Bo J. Theutenberg, KGCHS, nu er det medlem af Grand Magisterium med højeste anciennitet.

Det er muligt at se Stormagistratens ledelse og sammensætning på denne side (her).