Designet af Davor Zovko

H.E. Jørgen Boesen KCHS

Våbnet er på skjoldet delt midt igennem. Venstre side, på en sølv baggrund et rødt Jerusalemkors, som viser at det er statholderens personlige skjold. Højre side i det øverste felt er Familien Boesens våben. I det nederste felt, familien Billes våben. Kirsten Bille er statholderens hustru, og ved at in kooperere dette i våbnet gør at det ud over at være statholderens personlige våben også er et alliancevåben. Motto: Deus Fortitudo Mea oversættes til I Gud min styrke.


Designet af Davor Zovko

Sir Frode Lundsteen Hansen KHS, MBA

Skjoldets bund i guld med en lund af træer og en diamant, som symbol på sten og som tilsammen danner slægtsnavnet “Lundsteen”. Klokken er et symbol på Lund Domkirken, som slægten har været med til at bygge. Pilgrimsskallen symboliserer den pilgrimsrejse, vi er igennem livet på vej mod Det Hellige Land, vist ved Jerusalemskorset bag skjoldet. De otte roser, som symbol på dels Sankt Therese af Lisieux dels ridderens dyder. Farverne er inspireret af det danske våbenskjolds farver. Motto Per fortitudinem Misericordiæ oversættes til Styrke igennem barmhjertighed.


Designet af Davor Zovko

Dame Karin Annelise Bruus DHS

Blå løve: Clan Bruce (fra vikingen Brus), løver i det danske rigsvåben, Juda løve (Jerusalem flag). I løvens klør: Pilgrimsmusling med monogram MA - Maria Assumpta est (medlem af Assumptionens 3.Orden). Skallen krones af sekstakket stjerne: Bethlehems/Davids - min kristne tro/mine jødiske rødder. Omgivet af hjerter: Størst af dem er kærligheden (1.Kor.13,13). Bag skjoldet: Jerusalemkorset som tegn på, at jeg er Dame af den Hellige Gravs Ridderorden. Motto: Vocavi ex nomine oversættes til jeg kalder dig ved navn (Es.43,1) - tilføjet hebraisk: Vocavi nomine.


Designet af Davor Zovko

Sir Jan Kyrre Berg Friis, KHS, Ph.D.

Skjoldet, vertikalt delt og sammensat af to slægtsvåben. På Sværdsiden, slægten Johnes af Abermarlis, Wales, som våbenholderen nedstammer direkte fra i agnatisk linje. Slægten går tilbage til Thomas Hynaf ap Gruffudd, Earl of Cardiff, d. 1474. Våbnet har tre ravne på sølv baggrund og delt af en sort opadpegende sparre. På spindsiden, slægten Friis af Aarslev, Fyn, fra gammelt af kaldet ”de sorte Friis”, hvis slægtsnavn våbenholderen bærer. Her er der tre egern på en sølv baggrund. Symbolsk betyder de sorte ravne viden og de sorte egern, henviser til dyderne: forsigtighed og mådehold. Rundt om skjoldet er der en indramning i rødt og hermelin, der samler begge slægtsvåben i et heraldisk unikt udtryk. Motto: Devs pascit corvos oversættes til Gud brødføder ravne (LUK12,24).


Designet af Davis Zovko

Dame Thérèse Raphaëlla Stella SilcowitS DHS

Motto: Fortitudinem per caritatem oversættes til styrke gennem kærlighed.