Statholderskabets historie

 

2003

Ved dekret, dateret 21. november 2003, oprettede Ridderordenens stormester H. Em. Carlo Furno et nyt statholderskab i Norden, Statholderskabet Sverige. Ved samme lejlighed blev ambassadør Prof. Bo. J. Theutenberg udnævnt til Statholder og Generalvikar for Sydsverige p. Lars Cavallin til Storprior.


2004

Den første investitur blev afholdt i september 2004 med broderlig assistance fra Statholderskabet England and Wales i Sankt Eriks Katedral i Stockholm. Den Latinske Patriark i Jerusalem H. S. Michel Sabbah forestod sig selve investituren, med koncelebrede med samtlige nordiske biskopper Den Hellige Messe.


2007

H.E. Carl Falck udnævnes som statholder.


2008

H.Em. Kardinal Anders Arborelius OCD ophøjes til Storprior.


2012

Æresstatholder H.E. Bo Theutenberg udnævnes til Ridderordenens stormagistrat. Og H.E. Stefan Ahrenstedt udnævnes til Statholder.


2014

De første danske riddere optages i Statholderskabet Sverige.


2016

H.E. Bo Theutenberg genindtræder som Statholder ad interim.


2017

Statholderskabet Sverige- Danmark oprettes med Tommy Thulin, som statholder.

To damer og tre riddere optages i Ridderordenen. H.E. Biskop Czeslaw ophøjes til Storprior og H.Em. Kardinal Anders til æres-Storprior.


2018

H.E. Jørgen Boesen udnævnes til Statholder.

Tre damer og to riddere optages i Ridderordenen.