Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem

Statholderskabet Sverige-Danmark

Procession til Peterskirken, Ordenens riddere og damer, Oktober 2017

Procession til Peterskirken, Ordenens riddere og damer, Oktober 2017

 

Vores historie

Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem, Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, forkortet OESSH, er en officiel katolsk åndelig ridderorden af første grad under Pavens beskyttelse, som blev indstiftet under de første korstog i 1099 af Godfrey de Bouillon efter Jerusalem var blevet befriet.

 

“Ordenens motto "Deus lo vult!" begyndte som et kampråb”

— udtrykt første gang af Pave Urban II i Clermont, Frankrig i 1099

 
 

Pave Pius IX genetablerede i 1847 Det Latinske Patriarkat, som skulle støtte de kristne i Det Hellige Land, mens Ordenen, moderniseret med en ny konstitution og lagt direkte ind under pavestolen, skulle støtte den latinske patriark økonomisk. Det Hellige Land består af de bibelske landområder, som i dag spænder over Jordan, Palæstina, Cypern og Israel.

Læs mere

 
Grundstensnedlæggelse på bl.a. en børnehave i Nazareth, støttet af Ridderordenen

Grundstensnedlæggelse på bl.a. en børnehave i Nazareth, støttet af Ridderordenen

 

Vores mission

Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem er den eneste lægmands institution i Vatikanstaten med ansvar for at støtte Det Latinske Patriarkat og dets projekter, aktiviteter og initiativer for de kristne i Det Hellige Land.

 

10.000.000

euros indsamles årligt

150.000

kristne i Det Hellige Land

29.000

riddere, damer og gejstlige

 
 

Ridderordenen støtter også igennem Det Latinske Patriarkat driften af et stort antal børnehaver, skole, universiteter, hospitaler, plejehjem samt præsteseminarier og kirker, hvor både kristne og muslimske børn får en uddannelse som gør dem værdifulde for det lokale samfund. Et stort antal af eleverne er piger, som ellers har få muligheder.

Læs mere

 
Skoleklasse i en skole i Jordan, støttet af Det Latinske Patriarkat.

Skoleklasse i en skole i Jordan, støttet af Det Latinske Patriarkat.

 

Hjælp os

Der er flere måder, hvormed du kan støtte. Det kan enten være direkte til Ridderordenen, som igennem Det Latinske Patriarkat støtter forskellige lokale projekter i Det Hellige Land, eller øremærket til et specifikt projekt, som ledes af patriarkatet. Uanset hvordan, så vil din støtte få stor betydning for de lokale kristne og deres fremtid.

Læs mere