Patriarkatets historie

 

1099

Det Latinske Patriarkat i Jerusalem blev etableret i 1099 samtidigt med korsfarerne for at lede kirken i landet. Da Saladin i 1187 erobrede byen, flyttede den latinske patriark residens til Akre indtil dens fald i 1291, senere i Cypern og endeligt til Rom.


1342

I perioden herefter forblev Det Latinske Patriarkat i Jerusalem et overhoved med residens i Europa, hvorfor Pave Clemens VI i 1342 gjorde Franciskanerordenen til kustoder af de hellige steder i Det Hellige Land.


1847

Det var først i 1847, efter næsten sekshundrede år, hvor Pave Pius IX genetablerede Det Latinske Patriarkat, og med den første patriark, Joseph Valerga, at patriarken igen havde sin residens i Det Hellige Land og har haft det lige siden.

Joseph Valerga

Det Latinske Patriarkat og Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem er tæt forbundet i tid og skæbne, og begge institutioner arbejder med et og samme formål: at tjene de kristne i Jesus' eget land.

Patriarkatet i Det Hellige Land, Ridderordenen rundt om i verdenen.