Støt Det Hellige Land

At støtte Ridderordenen er at støtte de kristne og deres tilstedeværelse i Det Hellige Land. Der er flere måder, hvormed man kan støtte.

Man kan vælge at støtte Statholderskabet Sverige-Danmark, som to gange årligt sender sine indsamlede midler videre til Det Latinske Patriarkat, som derefter står for at fordele midlerne til de projekter som har størst behov.

Man kan øremærke sit bidrag til et specifikt projekt. Kontakt Statholderen for nærmere oplysninger om hvilke projekter, som kan støttes direkte, ved at udfylde nedenstående formular.

I Danmark indsætter man sit bidrag på bankkonto: 4183-5001471. Det er vigtigt, hvis man er dansk skatteyder, at skrive mærket "OESSH" på overførelsen, da man kan få skattefradrag på beløbet i henhold til gældende lov. I Sverige indsender man sit bidrag til giro: 5828-7640. 

Hvis man har spørgsmål, kan nedenstående formular anvendes til at kontakte Statholderen.

 
Navn *
Navn