Pilgrimsrejser til Det Hellige Land

 
pilgrimshellplain.png
 

Der er planlagt en pilgrimsrejse i perioden 10.-18. august 2019 sammen med Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat, hvor alle er velkomne. Se programmet her.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til sekretæren via denne formular.

Beretning fra tidligere pilgrimsrejser

17.-22. oktober 2018

Statholderskabet var på pilgrimsrejse til Det Hellige Land, hvor 15 riddere, damer og venner af Ridderordenen besøgte og tilbad ved de hellige steder.

Ved Det Latinske Patriarkat i Jerusalem

Statholderskabets hædersstatholder H.E. Stefan Ahrenstedt har skrevet en rejsebeskrivelse af pilgrimsrejsen, som er værd at læse (her). Tekst og fotografier: H.E. Stefan Ahrenstedt, Hedersståthållare. Gruppebilledet: Det Latinske Patriarkat.

I slutet av oktober for vi till Jerusalem, vi 14 danska och svenska medlemmar i Påvens egen riddarorden och två anhöriga, för att besöka de heligaste och mest omskrivna platser där Jesus levt, vandrat, verkat, dött och återuppstått; mycket som ligger till grund för våra böner och tro.

Detta var Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden - Ståthållarskapet Sverige-Danmarks första pilgrimsresa till det Heliga landet. Vi kände den vördnadsfulla tyngden på våra axlar då vi la ännu en sten i bygget av Jerusalems historia, en viktig grundsten för vårt ståthållarskap.

Under ledning av monsignore Niels Engelbrecht guidades vi runt tre dagar, besökte många olika kyrkor och dess mässor; en armenisk ortodox, en syriansk ortodox och en franciskanerkyrka på platsen där Maria sägs ha fötts och en benediktinkyrka på platsen där Maria sägs ha dött.
— H.E. Stefan Ahrenstedt, Hædersstatholder