Ridderordenens anerkendelse

 
 

Ridderordene af Den Hellige Grav i Jerusalem, på latin Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, er en ridderorden af første grad under beskyttelse af Den Hellige Stol, med den til enhver siddende pave som øverste myndighed.

Ridderordenens våbenskjold og motto

Ridderordenen er i Danmark anerkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved skrivelse fra kabinetssekretariatet, dateret 5. maj 2015.

Ridderordenen hedder i Danmark "Den Hellige Gravs Orden", hvor en ridder bruger forkortelsen: Va.H.G efterfulgt af tal for graden. I Sverige hedder Ridderordenen "Den Helliga Gravens av Jerusalem Riddarorden", hvor en ridder bruger forkortelsen: RPåvlHGO. Ridderordenens engelske navn er "The Equestrian Order of The Holy Sepulchre in Jerusalem", hvor en ridder bruger forkortelsen: RHS.

Der findes ud over Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem kun Den Suveræne Malteserorden, på latin: Supremus Ordo Militaris Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodius et Melitensis; som ægte ridderorden under Den Hellige Stol.

Andre ridderordener med rødder tilbage til korstogene er således selvbestaltede ridderordener og ikke sanktioneret af Den Hellige Stol.