Ridderordenens spiritualitet

Riddere og Damer i Ridderordenen har afgivet løfter om at bestræbe sig på at leve sit liv til Guds større ære, hvilket i dagligdagen betyder at man iagttager de kristne, katolske værdier i sin ageren med ens omverdenen. I henhold til Ridderordenens konstitution har man en række åndelige privilegier fx at kunne opnå fuldkommen aflad på følgende af Ridderordenens mærkedage, som gælder fra kl. 12 den foregående dag til midnat efter den angivne dag, på:

Den Hellige Jomfru Maria, Palæstinas Dronning, er Ridderordenens skytshelgen

  • dagen for sin egen investitur
  • Sankt Helenas dag den 18. august
  • Sankt Pius Xs dag den 21. august
  • Det Hellige Kors' ophøjelse den 14. september
  • dagen for Den Hellige Jomfru Maria, Palæstinas dronning, den sidste søndag i oktober

En forudsætning herfor er, at han/hun går til skrifte og kommunion, har til hensigt at undgå at begå enhver synd, beder for Den Hellige Faders intentioner og fornyer sit løfte om lydighed og trofast at følge Ridderordenens traditioner.

 
 

Ordenens bøn

O Herre, til påmindelse om Dine fem sår, som vi bærer på vore insignier, beder vi dig:

Giv os styrke til at elske alle mennesker på jorden, som du har skabt, selv vore fjender.

Befri vor tanke og hjerte fra synd og fordomsfuldhed, fra egoisme og fejhed, så vi kan blive værdige til Dit offer.

Udsend Din Ånd over alle Riddere og Damer af Den Hellige Grav, så vi kan fremstå som overbeviste og oprigtige budbringere om fred og kærlighed blandt vore brødre og søstre - og især blandt dem, der ikke tror på dig.

Giv os tro, så vi kan møde al lidelse i vort daglige liv og en dag blive værdige til ydmygt, men uden frygt - når tiden stunder til - at møde dig.

Det beder vi Dig, Herre. Amen.

 

Riddernes og Damernes daglige bøn

Herre Jesus Kristus, du som har kaldet os til at tjene dig i Ridderordenen af den Hellige Grav, vi beder dig ydmygt:

Lad os på forbøn af den Hellige Jomfru Maria, Palæstinas Dronning, vor Hellige stormester Pius X, den salige Pius IX og alle helgener altid stå fast på vore løfter og være tro mod ordenens traditioner.

Giv os en fast og bærende tro, så vi modigt kan modstå al ondskabs angreb og forsvare hvad du har åbenbaret og formidlet gennem den Hellige romersk katolske, apostoliske kirke.

Skænk os den nåde at vi kan udføre barmhjertighedens gerninger mod vor næste, og frem for alt mod de fattige og syge i det Hellige Land.

Giv os formåen at give afkald på os selv, så at vi med bøn og opofrelse kan værne om de Hellige steder og bidrage til det latinske patriarkat i Jerusalems arbejde.

Giv alle vore brødre og søstre i ordenen din nåde, så vi i ægte kristen ånd kan fuldføre vor opgave med vedholdende udholdenhed og mod.

Skænk os hjertets visdom, så at vi kan leve efter dit evangelium og vokse i åndelig modenhed.

Lad vort liv blive til Guds større ære, fremme fred og lede til velsignelse for ridderordenen af den Hellige Grav i Jerusalem.

Du som med Faderen og Helligånden lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Riddernes og Damernes løfte ved deres optagelse

I DECLARE

to be proud to belong to the family of the Knights and Dames of the Holy Sepulchre of Jerusalem; to be aware that I may not belong to institutions, organisations or associations having nature, purposes and programmes in conflict with the doctrine and teachings of the Catholic Church: that I do not and will not belong to Orders or Institutions not recognised by the Holy See or by Sovereign States, nor will I participate in the activities or events of such entities or Orders.

I FURTHER PROMISE

to lead my life according to moral and religious principles so that by my actions and virtue I may always be worthy of the honour bestowed on me and of the dignity I have been vested with; not to ever have my name stained by unbecoming actions, so that I may always be worthy of belonging to the Holy Crusader Militia; to abide by the rules that will be established by the Authorities of the Order and to respect the constitution governing Order activities;

to contribute to the needs, to the initiatives of the Order and to the aids for the works in the Holy Land.
I acknowledge that, should I by future behaviour fail to be morally or socially irreproachable, I may be dismissed from the Order

OATH

Before the Holy wood of the Holy Cross, I swear loyalty to Christ and to His Church, submission and obdience to the legitimately established constitutions and dignitaries of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, of which I am a Knight/Dame.

I call upon the Holy Trinity and the Blessed Virgin Mary, Queen of Palestine, to be witnesses of this oath.

May God and these Holy Gospels I am touching help me. So be my promise, for this is my will which I undersign.