Patriarkatets projekter

Det Latinske Patriarkat i Jerusalem driver mange projekter i Det Hellige Land, som dækker over geografiske områder som Jordan, Palæstina, Israel og Cypern. Projekternes formål og fokus er inddelt i otte kategorier: sociale, uddannelse, sundhed, åndelige, menneskerettigheder, miljø, økonomisk vækst og restaurering.