Ridderordenens formål

Ridderens insignier: Jerusalem korset med et kors for hver af Jesus' fem sår

Ridderens insignier: Jerusalem korset med et kors for hver af Jesus' fem sår

 
 

dyb forankring i Det Hellige land

Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem har som sit navn tilkendegiver en dyb forankring i Det Hellige Land gennem historiske, juridiske og åndelige bånd med hjemsted i Vatikanstaten.

Ridderordenen er pavens egen ridderorden af første grad, og dermed en integreret del af kurien og Den Hellige Stol, som også skal ratificere alle udnævnelser.

Ridderordenens formål er:

  • At styrke medlemmers åndelige liv i fuldkommen loyalitet til Den Hellige Fader and den katolske kirkes lære og velgørenhed overfor Det Hellige Land, som er Ordenens grundsøjle
  • At støtte og bistå den katolske kirkes velgørende, kulturelle og sociale arbejde og institutioner i Det Hellige Land, særligt de som udføres inden for og af Det Latinske Patriarkat med hvilket Ordenen opretholder traditionelle bånd
  • At støtte bevarelsen og udbredelsen af Troen i disse lande, og udbrede kendskabet til dette arbejde ikke kun blandt katolikker, som er spredt over hele verdenen, som er forenede i velgørenhed under Ordenens symboler, men også blandt alle ikke kristne
  • At opretholde den katolske kirkes rettigheder i Det Hellige Land