Julehilsen fra Det Hellige Land

Direktør for Det Latinske Patriarkat Sami El-Yousef sender her en julehilsen til alle kristne. I sin julehilsen gør Sami El-Yousef status på patriarkatets tre grundpiller: det uddannelsesmæssige, det humanitære og det pastorale; samt konsekvenserne for de kristne i området af de politiske handlinger og beslutninger, som dette år har budt på.

Læs julehilsen her.