Statholderskabets ledelse

Statholderskabet Sverige-Danmark er del af Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem, og dermed underlagt Stormester H.Em. Kardinal O'Brian og Grand Magisterium. Statholder H.E. Jørgen Boesen KCHS er øverste myndighed af Statholderskabet Sverige-Danmark bistået af Rådet. Statholderen såvel som rådets medlemmer vælges for en periode af 4 år og kan maksimalt sidder i to sammenhængende perioder.

 

Statholder H.E. Jørgen Boesen KCHS

Storprior H.E. biskop Czeslaw Kozon KC*HS

Storprior Co-adjutor Msgr. Stjepan Biletic KHGO

Kansler Davor Zvoko RmstkHGO

Vicekansler Martin Ryom KCHS

Vicekansler Martin Ryom KCHS

 

Sekretær Frode Lundsteen Hansen KHS

Statmester Sven Aulin KHGOmstj

Eklesiastisk Ceremonimester Msgr. Furio Cecsare KHGO

 

Læg-ceremonimester Joseph Farran KHGO

Rådsmedlem Jan Kyrre Berg Friis KHS