Back to All Events

Sankt Pius X


I henhold til Ridderordenens konstitution kan man opnå fuldkommen aflad på følgende af Ridderordenens mærkedage, som gælder fra kl. 12 den foregående dag til midnat efter den angivne dag, på:

  • Dagen for sin egen investitur
  • Sankt Helenas dag den 18. august
  • Sankt Pius Xs dag den 21. august
  • Det Hellige Kors' ophøjelse den 14. september
  • Dagen for Den Hellige Jomfru Maria, Palæstinas dronning, den sidste søndag i oktober.

En forudsætning herfor er, at man går til skrifte og kommunion, har til hensigt at undgå at begå enhver synd, beder for Den Hellige Faders intentioner og fornyer sit løfte om lydighed og trofast at følge Ridderordenens traditioner.

Earlier Event: August 18
Messe for Sankt Helena
Later Event: August 31
Ordensmøde i Stockholm