Pilgrimsrejser til Det Hellige Land

 
pilgrimshellplain.png
 

17.-22. oktober 2018

Statholderskabet var på pilgrimsrejse til Det Hellige Land, hvor 15 riddere, damer og venner af Ridderordenen besøgte og tilbad ved de hellige steder.

Ved Det Latinske Patriarkat i Jerusalem

Statholderskabets hædersstatholder H.E. Stefan Ahrenstedt har skrevet en rejsebeskrivelse af pilgrimsrejsen, som er værd at læse. Tekst og fotografier: H.E. Stefan Ahrenstedt, Hedersståthållare. Gruppebilledet: Det Latinske Patriarkat.

I slutet av oktober for vi till Jerusalem, vi 14 danska och svenska medlemmar i Påvens egen riddarorden och två anhöriga, för att besöka de heligaste och mest omskrivna platser där Jesus levt, vandrat, verkat, dött och återuppstått; mycket som ligger till grund för våra böner och tro.

Detta var Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden - Ståthållarskapet Sverige-Danmarks första pilgrimsresa till det Heliga landet. Vi kände den vördnadsfulla tyngden på våra axlar då vi la ännu en sten i bygget av Jerusalems historia, en viktig grundsten för vårt ståthållarskap.

Under ledning av monsignore Niels Engelbrecht guidades vi runt tre dagar, besökte många olika kyrkor och dess mässor; en armenisk ortodox, en syriansk ortodox och en franciskanerkyrka på platsen där Maria sägs ha fötts och en benediktinkyrka på platsen där Maria sägs ha dött.
— H.E. Stefan Ahrenstedt, Hædersstatholder

Læs resten af beskrivelsen her.

Der er planlagt en pilgrimsrejse i perioden 10.-18. august sammen med Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat, hvor alle er velkomne.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til sekretæren via denne formular.