Patriarkatets projekter

Det Latinske Patriarkat i Jerusalem driver mange projekter i Det Hellige Land, som dækker over geografiske områder som Jordan, Palæstina, Israel og Cypern. Projekternes formål og fokus er inddelt i otte kategorier: sociale, uddannelse, sundhed, åndelige, menneskerettigheder, miljø, økonomisk vækst og restaurering.

Statholderskabet Sverige-Danmarks projekter

Statholderskabet har udset sig nogle projekter i Jerusalem, som vil blive besøgt undervejs i pilgrimsrejsen til Det Hellige Land til oktober. Herefter vil de være at finde beskrevet her.