Udnævnelser i Grand Magisterium

Følgende riddere er blevet udnævnt til rang af Vice General Guvernør:

  • H.E. P. Thomas POGGE, KGCHS, tidligere statholder for USA Northern Lieutenancy

  • S.E. le Chev.Gr.Cr. Jean-Pierre Marie de GLUTZ-RUCHTI, tidligere statholder i det schweiz statholderskab

Det er med stolthed og stor glæde at vores medlem H. E. Ambassadør Prof. Dr. Bo J. Theutenberg, KGCHS, nu er det medlem af Grand Magisterium med højeste anciennitet.

Det er muligt at se Stormagistratens ledelse og sammensætning på denne side (her).

Brev fra Statholderen

Kære medlemmer af Statholderskabet Sverige – Danmark

På mandag rejser jeg til Rom for at deltage i Consulta, som afholdes hver 5 år, og hvor samtlige statholdere fra hele verden samt alle medlemmer af stormagistraten og Ridderordenens højeste ledelse med Kardinal O´Brien i spidsen mødes for at ”lægge kursen” for Ridderordenens arbejde de næste 5 år. Der deltager endvidere repræsentanter for Vatikanets Stats Sekretariat (statministerium) og fra Det Latinske Patriarkat i Jerusalem.

I år er det store punkt på agendaen en drøftelse omkring en ny konstitution for Ridderordenen. Der er p.t. ingen oplysninger om hvilke evt. ændringer der er lagt op til. Men også andre væsentlige spørgsmål er på agendaen, hvorfor jeg vil opfordre alle til at gå ind på Vatican News (link) og læse om Consulta og se interviewet med Ridderordenens Stormester.

Jeg vil glæde mig til at orientere alle omkring resultaterne fra Consulta. Jeg håber at komme til Stockholm snarest efter Consulta og mødes med alle til en orientering – ikke kun om Consulta, men også om planer for hvad der skal ske fremover i vort Statholderskab.

In Christo!

Jørgen